Agenda

 

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

Antoniemenwoordenboek - Kamus lawan kata
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

aanwezig - afwezig hadir - absen
abstract - concreet abstrak - nyata
actief - passief aktif - pasif
altijd - nooit selalu - tidak pernah
begin - eind awal - akhir
behaard - kaal berambut - botak
beloning - straf penghargaan - hukuman
berg - dal gunung - jurang
binnen - buiten dalam - luar
blij - treurig gembira - sedih
breed - smal lebar - sempit
dag - nacht siang - malam
dichtbij - ver dekat - jauh
dik - dun gemuk - kurus
eb - vloed surut - pasang
eerste - laatste

pertama - terakhir

engel - duivel malaikat - setan
ergens - nergens di suatu tempat - tidak di manapun
gebrek - overvloed kurang - lebih
geluk - pech untung - malang
geven - nemen menerima - memberi
gewoon - bijzonder biasa - special
gezond - ziek sehat - sakit
gierig - vrijgevig pelit - dermawan
goed - fout benar - salah
goed - kwaad baik - jahat
goed - slecht bagus - jelek
groot - klein besar - kecil
hard - zacht keras - lembut
heel - kapot utuh - pecah/rusak
hemel - hel surga - neraka
herinneren - vergeten ingat - lupa
hoog - laag tinggi - rendah
huwelijk - scheiding kawin - cerai
iemand - niemand seseorang - tak seorangpun
individu - samenleving individu - masyarakat
ingang - uitgang masuk - keluar
innerlijk - uiterlijk kepribadian - muka/tampang
jong - oud muda - tua
komen - gaan datang - pergi
kopen - verkopen membeli - menjual
lachen - huilen tertawa - menagis
lang - kort panjang - pendek
letterlijk - figuurlijk harafiah - gambaran
leven - dood hidup - mati
licht - donker terang - gelap
liefde - haat cinta - benci
links - rechts kiri - kanan
maken - breken memperbaiki - merusak
mannelijk - vrouwelijk kelakian - kewanitaan (mens)
jantan - betina (dier)
meer - minder lebih - kurang
modern - ouderwets modern - kuno
moedig - laf berani - licik
moeilijk - makkelijk susah - gampang
mooi - lelijk cantik - jelek
nat - droog basah - kering
natuur - cultuur alam - budaya
niet - wel tidak benar - memang benar
onder - boven bawah - atas
oorlog - vrede perang - damai
oorzaak - gevolg sebab - akibat
open - dicht buka - tutup
opkomst - ondergang terbit - terbenam
oud - nieuw tua - baru
overal - nergens di mana - mana - dimanapun tidak
progressief - conservatief progresif - konservatif
recht - krom lurus - bengkok
rijk - arm kaya - miskin
rijkdom - armoede kekayaan - kemiskinan
samen - alleen bersama - sendiri
schoon - vies bersih - kotor
schuldig - onschuldig bersalah - tidak bersalah
slim - dom pintar - bodoh
snel - langzaam cepat - langzaam
soms - vaak kadang - kadang - sering
spreken - zwijgen bicara - diam
stad - platteland kota - desa
sterk - zwak kuat - lemah
stilstand - beweging berdiam - bergerak
stilte - lawaai sepi - ramai
theorie - praktijk teori - praktik
tijdelijk - eeuwig sementara - selamanya
toegestaan - verboden diperbolehkan - dilarang
veel - weinig banyak - sedikit
veilig - gevaarlijk aman - bahaya
verleden - toekomst masa lalu - masa depan
verstand - gevoel pikiran - perasaan
vol - leeg penuh - kosong
voor - tegen berpihak - bertentangan
voordeel - nadeel keuntungan - kerugian
vraag - aanbod permintaan - penawaran
vriend - vijand teman - musuh
vroeg - laat kepagian - kesiangan
warm - koud panas - dingin
water - vuur air - api
werknemer - werkgever pekerja - majikan
winnen - verliezen menang - kalah
winst - verlies keuntungan - kerugian
zoet - zuur manis - kecut
zwaar - licht berat - ringan
zwart - wit hitam - putih

 

 
2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap....

Citaat van de dag

"Kerana nila setitik, rosak susu sebelanga.
√Č√©n druppel inkt, kan een vat met melk verpesten. "
- Indonesisch spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.